Hotline: 0903746408 - Mr Thừa 0976276176 - Mr Vũ

Bảo hành: (028) 38215568 - Mr Thế

  • Mr Thừa 0903746408

  • Mr Vũ 0976276176

  • Mr Thế (028) 38215568

Điện lạnh
MÁY LẠNH HITACHI 1HP RAS-F10CG
5.850.000 đ

Máy giặt Panasonic NA-F85A4HRV
5.150.000 đ

TỦ MÁT PANASONIC 1030 LÍT SBC-P2DB
28.500.000 đ

TỦ MÁT PANASONIC 694 LÍT SBC-P2DS
23.500.000 đ

TỦ MÁT PANASONIC 460 LÍT SMR-PT450A
12.500.000 đ

Tủ Mát PANASONIC 330 Lít SBC-P350V
10.300.000 đ

TỦ ĐÔNG PANASONIC 1 NGĂN SCR-P1497
11.000.000 đ

Tủ đông AQUA AQF-R390
5.850.000 đ

Tủ đông AQUA AQF-R320
4.650.000 đ

Tủ đông AQUA AQF-C680
7.800.000 đ

Tủ đông AQUA AQF-C520
7.300.000 đ

Tủ đông AQUA AQF-C410
5.350.000 đ

Tủ đông AQUA AQF-C310
4.150.000 đ

Tủ đông AQUA AQF-C260
3.790.000 đ

TỦ ĐÔNG AQUA 113L AQF-C210
3.500.000 đ

TỦ ĐÔNG TOSHIBA CR-A198V
5.000.000 đ

TỦ ĐÔNG TOSHIBA CR-A142V
4.450.000 đ

TỦ MÁT SANAKY VH-408W3 2017
8.800.000 đ

TỦ MÁT SANAKY VH-358W3 2017
8.300.000 đ

TOP