Hotline: 0903746408 - Mr Thừa 0976276176 - Mr Vũ

Bảo hành: (028) 38215568 - Mr Thế

  • Mr Thừa 0903746408

  • Mr Vũ 0976276176

  • Mr Thế (028) 38215568

Điện lạnh
TỦ MÁT ALASKA 250 LÍT LC-333H
7.100.000 đ

TỦ ĐÔNG ALASKA 950 LÍT HB950
13.500.000 đ

Tủ đông mát Alaska FCA2600C
5.520.000 đ

TOP