Hotline: 0903746408 - Mr Thừa 0976276176 - Mr Vũ

Bảo hành: (028) 38215568 - Mr Thế

  • Mr Thừa 0903746408

  • Mr Vũ 0976276176

  • Mr Thế (028) 38215568

Điều Hòa
Máy lạnh Daikin 2hp FTKC50RVMV
18.300.000 đ

Máy lạnh Panasonic CU/CS-PU18TKH-8
17.200.000 đ

TOP