Hotline: 0903746408 - Mr Thừa 0978276176 - Mr Vũ

Bảo hành: (028) 38215568 - Mr Thế

  • Mr Thừa 0903746408

  • Mr Vũ 0978276176

  • Mr Thế (028) 38215568

Tủ Đông
TỦ ĐÔNG SANAKY VH-4099W3
6.300.000 đ

TỦ ĐÔNG SANAKY VH-3699W3
5.900.000 đ

TỦ ĐÔNG SANAKY VH-2899W3
5.700.000 đ

TỦ ĐÔNG SANAKY VH-2599W3
5.400.000 đ

TỦ ĐÔNG SANAKY VH-8699HY3
12.500.000 đ

TỦ ĐÔNG SANAKY VH-4099A3
6.300.000 đ

TỦ ĐÔNG SANAKY VH-3699A3
5.900.000 đ

TỦ ĐÔNG SANAKY VH-2899A3
5.600.000 đ

TỦ ĐÔNG SANAKY VH-2599A3
5.300.000 đ

TỦ ĐÔNG SANAKY VH-2299A3
5.000.000 đ

TỦ ĐÔNG ALASKA 950 LÍT HB950
13.500.000 đ

Tủ đông mát Alaska FCA2600C
5.520.000 đ

-20%
TỦ ĐÔNG SANAKY VH-2299HY1
9.450.000 đ
11.812.500 đ

-20%
TỦ ĐÔNG SANAKY VH-225HY2
4.400.000 đ
5.500.000 đ

TỦ ĐÔNG SANAKY VH-2299W1
4.700.000 đ

-20%
TỦ ĐÔNG SANAKY VH-1199HY
15.250.000 đ
19.062.500 đ

TỦ ĐÔNG SANAKY VH-2299A1
4.600.000 đ

TỦ ĐÔNG SANAKY VH-405A2
5.450.000 đ

-20%
TỦ ĐÔNG SANAKY VH-365A2
5.200.000 đ
6.500.000 đ

-20%
TỦ ĐÔNG SANAKY VH-285A2
4.750.000 đ
5.937.500 đ

-20%
TỦ ĐÔNG SANAKY VH-255A2(255L)
4.700.000 đ
5.875.000 đ

-20%
TỦ ĐÔNG SANAKY VH-225A2(225L)
4.400.000 đ
5.500.000 đ

TỦ ĐÔNG SANAKY VH-8099K
16.500.000 đ

TOP