Hotline: 0903746408 - Mr Thừa 0976276176 - Mr Vũ

Bảo hành: (028) 38215568 - Mr Thế

  • Mr Thừa 0903746408

  • Mr Vũ 0976276176

  • Mr Thế (028) 38215568

Tủ Đông
-7%
Tủ đông mát Alaska FCA2600C
5.580.000 đ
6.000.000 đ

-7%
Tủ đông mát Alaska BCD3568C Free 100%
6.417.000 đ
6.900.000 đ

-7%
Tủ đông mát Alaska BCD3068C Free
5.952.000 đ
6.400.000 đ

-20%
TỦ ĐÔNG SANAKY VH-2299HY1
9.450.000 đ
11.812.500 đ

-20%
TỦ ĐÔNG SANAKY VH-225HY2
4.400.000 đ
5.500.000 đ

TỦ ĐÔNG SANAKY VH-2299W1
4.700.000 đ

TỦ ĐÔNG SANAKY VH-1199HY3
17.000.000 đ

TỦ ĐÔNG SANAKY VH-2299A1
4.600.000 đ

TỦ ĐÔNG SANAKY VH-405A2
5.450.000 đ

-20%
TỦ ĐÔNG SANAKY VH-365A2
5.200.000 đ
6.500.000 đ

TỦ ĐÔNG SANAKY VH-285A2
4.650.000 đ

-20%
TỦ ĐÔNG SANAKY VH-255A2(255L)
4.700.000 đ
5.875.000 đ

TỦ ĐÔNG SANAKY VH-8099K
16.500.000 đ

TỦ ĐÔNG SANAKY VH-8088K
13.000.000 đ

TỦ ĐÔNG SANAKY VH-402K
7.500.000 đ

TỦ ĐÔNG SANAKY VH-302K
7.000.000 đ

TỦ ĐÔNG MÁT SANAKY VH-668W2
8.700.000 đ

TỦ ĐÔNG MÁT SANAKY VH-405W2
5.600.000 đ

TỦ ĐÔNG MÁT SANAKY VH-365W2
5.200.000 đ

TỦ ĐÔNG MÁT SANAKY VH-285W2
5.000.000 đ

-20%
TỦ ĐÔNG SANAKY VH-1368HY
18.000.000 đ
22.500.000 đ

TỦ ĐÔNG SANAKY VH-1168HY
14.500.000 đ

TỦ ĐÔNG SANAKY VH-868HY
11.300.000 đ

TỦ ĐÔNG SANAKY VH-668HY
9.000.000 đ

TỦ ĐÔNG SANAKY VH-568HY
7.500.000 đ

TỦ ĐÔNG SANAKY VH-405A2
5.450.000 đ

-20%
TỦ ĐÔNG SANAKY VH-365A1(305l)
5.200.000 đ
6.500.000 đ

-20%
TỦ ĐÔNG SANAKY VH-285A1
4.650.000 đ
5.812.500 đ

-20%
TỦ ĐÔNG SANAKY VH-225A1
4.300.000 đ
5.375.000 đ

TOP