Hotline: 0903746408 - Mr Thừa 0976276176 - Mr Vũ

Bảo hành: (028) 38215568 - Mr Thế

  • Mr Thừa 0903746408

  • Mr Vũ 0976276176

  • Mr Thế (028) 38215568

Tủ Mát
TỦ MÁT ALASKA 1000 LÍT SL-12S
23.000.000 đ

TỦ MÁT PANASONIC 1030 LÍT SBC-P2DB
28.500.000 đ

TỦ MÁT PANASONIC 694 LÍT SBC-P2DS
23.500.000 đ

TỦ MÁT PANASONIC 460 LÍT SMR-PT450A
12.500.000 đ

Tủ Mát PANASONIC 330 Lít SBC-P350V
10.300.000 đ

TỦ MÁT SANAKY VH-408W3 2017
8.800.000 đ

TỦ MÁT SANAKY VH-358W3 2017
8.300.000 đ

TỦ MÁT SANAKY VH-308W3 2017
7.750.000 đ

TỦ MÁT SANAKY VH-258W3 2017
7.150.000 đ

TỦ MÁT SANAKY VH-218W3 2017
6.650.000 đ

TỦ MÁT SANAKY VH-358K3 2017
7.980.000 đ

TỦ MÁT SANAKY VH-408K3 2017
8.800.000 đ

TỦ MÁT SANAKY VH-218K3 2017
6.450.000 đ

TỦ RƯỢU VANG ALASKA JC-18B
3.750.000 đ

-7%
TỦ RƯỢU VANG ALASKA JC-18DB
6.231.000 đ
6.700.000 đ

-7%
TỦ RƯỢU VANG ALASKA 18 CHAI JC-18TB
5.394.000 đ
5.800.000 đ

-7%
TỦ ƯỚP RƯỢU VANG 28 CHAI ALASKA JC-28S
4.650.000 đ
5.000.000 đ

-7%
TỦ RƯỢU VANG ALASKA 44 CHAI JC-62
7.905.000 đ
8.500.000 đ

-7%
TỦ ƯỚP RƯỢU VANG ALASKA 100 CHAI JC-100
15.810.000 đ
17.000.000 đ

-7%
TỦ MÁT ALASKA 250 LÍT LC-333H
7.533.000 đ
8.100.000 đ

TỦ MÁT SANAKY 3 CÁNH VH-1520HP
27.700.000 đ

TỦ MÁT SANAKY 2 CÁNH VH-1209HP
22.500.000 đ

TỦ MÁT SANAKY 2 CÁNH VH-1009HP
20.200.000 đ

TỦ MÁT SANAKY 2 CÁNH VH-8009HP
17.400.000 đ

TỦ MÁT SANAKY 2 CÁNH VH-6009HP
15.400.000 đ

TỦ MÁT SANAKY 2 CÁNH VH-408W
8.100.000 đ

TỦ MÁT SANAKY 2 CÁNH VH-358W
7.500.000 đ

TOP