Hotline: 0903746408 - Mr Thừa 0976276176 - Mr Vũ

Bảo hành: (028) 38215568 - Mr Thế

  • Mr Thừa 0903746408

  • Mr Vũ 0976276176

  • Mr Thế (028) 38215568

Đồ gia dụng
Bếp gas âm Torino GBS-3NG
4.600.000 đ

Bếp gas âm Torino GBS-2NG
4.300.000 đ

Torino MILANO-2B
5.600.000 đ

Torino MILANO-3B
5.700.000 đ

Bếp gas âm Torino GBS-3S
4.800.000 đ

Torino TOB10 FCP-2SV
7.250.000 đ

TORINO ACG0411H
1.450.000 đ

Torino CE1308CCG
1.250.000 đ

Torino FS 301 2M BL
2.850.000 đ

Torino J2B-BR
2.850.000 đ

TORINO

MÁY SẤY TÓC KANGAROO KG619
450.000 đ

MAYS SẤY TÓC KANGAROO KG617
300.000 đ

MÁY SẤY TÓC KANGAROO KG615
200.000 đ

MÁY SẤY TÓC KANGAROO KG629
2.000.000 đ

MÁY SẤY TÓC KANGAROO KG628
1.950.000 đ

MÁY LÀM BÁNH MÌ KANGAROO KG396
1.750.000 đ

MÁY LÀM BÁNH MÌ KANGAROO KG395
1.650.000 đ

BÀN ỦI PHILIPS HD1172
350.000 đ

BÀN ỦI PHILIPS GC160
380.000 đ

BÀN ỦI HƠI NƯỚC BLACK AND WHITE 3088
1.200.000 đ

MÁY LÀM RAU MẦM KANGAROO KG262
1.200.000 đ

MÁY VẮT CAM KANGAROO KG346S
350.000 đ

MÁY XAY SINH TỐ PANASONIC M176P
2.500.000 đ

MÁY XAY SINH TỐ PHILIPS HR2118
1.600.000 đ

MÁY XAY SINH TỐ PHILIPS HR2116
1.300.000 đ

MÁY XAY SINH TỐ PHILIPS HR2115
1.050.000 đ

MÁY XAY SINH TỐ PHILIPS HR2094
2.700.000 đ

QUẠT HƠI NƯỚC KANGAROO KG50
2.050.000 đ

QUẠT ĐỨNG PANASONIC F409K
2.350.000 đ

QUẠT HƠI NƯỚC SANAKY SK16B
1.900.000 đ

QUẠT TRẦN PANASONIC 60PZN
5.900.000 đ

QUẠT HƠI NƯỚC KANGAROO HYB54
2.650.000 đ

TOP