Hotline: 0903746408 - Mr Thừa 0976276176 - Mr Vũ

Bảo hành: (028) 38215568 - Mr Thế

  • Mr Thừa 0903746408

  • Mr Vũ 0976276176

  • Mr Thế (028) 38215568

Đồ gia dụng
MÁY VẮT CAM KANGAROO KG346S
350.000 đ

MÁY XAY SINH TỐ PANASONIC M176P
2.500.000 đ

MÁY XAY SINH TỐ PHILIPS HR2118
1.600.000 đ

MÁY XAY SINH TỐ PHILIPS HR2116
1.150.000 đ

MÁY XAY SINH TỐ PHILIPS HR2115
1.000.000 đ

MÁY XAY SINH TỐ PHILIPS HR2094
2.700.000 đ

QUẠT HƠI NƯỚC KANGAROO KG50
2.050.000 đ

QUẠT ĐỨNG PANASONIC F409K
2.400.000 đ

QUẠT HƠI NƯỚC SANAKY SK16B
1.900.000 đ

QUẠT TRẦN PANASONIC 60PZN
5.900.000 đ

QUẠT HƠI NƯỚC KANGAROO HYB54
2.650.000 đ

QUẠT HƠI NƯỚC KANGAROO HYB50
2.100.000 đ

BẾP HỒNG NGOẠI KANGAROO KG394I
1.650.000 đ

BẾP ĐIỆN TỪ KANGAROO KG362I
1.800.000 đ

-20%
BẾP ĐIỆN TỪ SIÊU MỎNG KANGAROO KG469I
1.350.000 đ
1.687.500 đ

-20%
BẾP ĐIỆN TỪ SIÊU MỎNG KANGAROO KG468I
850.000 đ
1.062.500 đ

-20%
BẾP ĐIỆN TỪ SIÊU MỎNG KANGAROO KG461I
1.650.000 đ
2.062.500 đ

-20%
BẾP ĐIỆN TỪ SIÊU MỎNG KANGAROO KG419I
1.600.000 đ
2.000.000 đ

-20%
BẾP ĐIỆN TỪ SIÊU MỎNG KANGAROO KG418I
1.600.000 đ
2.000.000 đ

-20%
BẾP ĐIỆN TỪ SIÊU MỎNG KANGAROO KG417I
1.600.000 đ
2.000.000 đ

-20%
BẾP ĐIỆN TỪ SIÊU MỎNG KANGAROO KG416I
1.600.000 đ
2.000.000 đ

-20%
BẾP ĐIỆN TỪ SIÊU MỎNG KANGAROO KG415I
1.600.000 đ
2.000.000 đ

-20%
BẾP ĐIỆN TỪ SIÊU MỎNG KANGAROO KG412I
1.600.000 đ
2.000.000 đ

-20%
BẾP ĐIỆN TỪ SIÊU MỎNG KANGAROO KG410I
1.500.000 đ
1.875.000 đ

-20%
BẾP ĐIỆN TỪ SIÊU MỎNG KANGAROO KG408I
1.350.000 đ
1.687.500 đ

-20%
BẾP ĐIỆN TỪ SIÊU MỎNG KANGAROO KG406I
1.350.000 đ
1.687.500 đ

-20%
BẾP ĐIỆN TỪ SIÊU MỎNG KANGAROO KG405I
850.000 đ
1.062.500 đ

-20%
BẾP ĐIỆN TỪ SIÊU MỎNG KANGAROO KG404I
850.000 đ
1.062.500 đ

-20%
BẾP ĐIỆN TỪ SIÊU MỎNG KANGAROO KG403I
850.000 đ
1.062.500 đ

-20%
BẾP ĐIỆN TỪ SIÊU MỎNG KANGAROO KG402I
850.000 đ
1.062.500 đ

-20%
BẾP ĐIỆN TỪ KANGAROO KG366I
800.000 đ
1.000.000 đ

-20%
BẾP HỒNG NGOẠI KANGAROO KG355I
1.850.000 đ
2.312.500 đ

-20%
BẾP ĐIỆN TỪ KANGAROO KG351I
965.000 đ
1.206.250 đ

-20%
NỒI ẤP SUÂT ĐA NĂNG-ĐIỆN TỬ KANGAROO KG135(5L)
1.550.000 đ
1.937.500 đ

TOP