Hotline: 0903746408 - Mr Thừa 0976276176 - Mr Vũ

Bảo hành: (028) 38215568 - Mr Thế

  • Mr Thừa 0903746408

  • Mr Vũ 0976276176

  • Mr Thế (028) 38215568

NỒI HẤP
-20%
NỒI Ủ ĐA NĂNG KANGAROO KG71(8L)
1.240.000 đ
1.550.000 đ

-20%
NỒI Ủ ĐA NĂNG KANGAROO KG70(06 LÍT)
1.350.000 đ
1.687.500 đ

TOP